Địa Ốc Nhơn Trạch - Thông tin qui hoạch và thị trường nhà đất Nhơn Trạch!

Nhà đất vip

Mức giá: 4.4 tỷ

Diện tích: 709 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 2.8 tỷ

Diện tích: 154.8 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 2.8 tỷ

Diện tích: 145.9 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 2 tỷ

Diện tích: 110 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 1.56 tỷ

Diện tích: 108.3 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 1.55 tỷ

Diện tích: 100 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Nhà đất thường