Địa Ốc Nhơn Trạch.net - Thông tin qui hoạch và thị trường nhà đất Nhơn Trạch!

Nhà đất vip

Mức giá: 2 tỷ

Diện tích: 81 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 01-10-2019

Mức giá: 2.4 tỷ

Diện tích: 249 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 01-10-2019

Mức giá: 3.72 tỷ

Diện tích: 266 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 01-10-2019

Mức giá: 3.58 tỷ

Diện tích: 256 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 01-10-2019