Địa Ốc Nhơn Trạch.Net - Thông tin qui hoạch và thị trường nhà đất Nhơn Trạch!

Nhà đất vip

Mức giá: 1 tr/m2

Diện tích: 108 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 05-05-2020

Mức giá: 20.3 tr

Diện tích: 172 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 13-05-2020

Mức giá: 1 tr

Diện tích: 1883 m2

Quận / Huyện : ,

Ngày đăng: 03-05-2020

Nhà đất thường

Mức giá: 1 tỷ

Diện tích: 183 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 19-02-2020

Mức giá: 1 tr

Diện tích: 1000 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-02-2020

Mức giá: 1 tr

Diện tích: 81 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-02-2020

Mức giá: 1 tr

Diện tích: 249 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-02-2020

Mức giá: 1 tr

Diện tích: 1145 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-02-2020

Mức giá: 1 tr

Diện tích: 709 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-02-2020