Địa Ốc Nhơn Trạch - Thông tin qui hoạch và thị trường nhà đất Nhơn Trạch!

Nhà đất vip

Mức giá: 12.6 tỷ

Diện tích: 1145 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 2.81 tỷ

Diện tích: 255 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 3.17 tỷ

Diện tích: 4220 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 1.46 tỷ

Diện tích: 117 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 01-08-2019

Mức giá: 4 tỷ

Diện tích: 1904 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 8.35 tỷ

Diện tích: 1193 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Nhà đất thường