Địa Ốc Nhơn Trạch - Thông tin qui hoạch và thị trường nhà đất Nhơn Trạch!

Nhà đất vip

Mức giá: 11.45 tỷ

Diện tích: 8810 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 5.65 tỷ

Diện tích: 644 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 4.88 tỷ

Diện tích: 488 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 2.23 tỷ

Diện tích: 404 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 01-08-2019

Mức giá: 10.41 tỷ

Diện tích: 3856 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 01-08-2019

Mức giá: 3.19 tỷ

Diện tích: 266 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 01-08-2019

Nhà đất thường