Địa Ốc Nhơn Trạch - Thông tin qui hoạch và thị trường nhà đất Nhơn Trạch!

Nhà đất vip

Mức giá: 3.07 tỷ

Diện tích: 256 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 4.85 tỷ

Diện tích: 2977 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 11.44 tỷ

Diện tích: 11444 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 7.5 tỷ

Diện tích: 1883 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 3.06 tỷ

Diện tích: 1855 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 9.49 tỷ

Diện tích: 1300 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Nhà đất thường