Địa Ốc Nhơn Trạch - Thông tin qui hoạch và thị trường nhà đất Nhơn Trạch!

Nhà đất vip

Mức giá: 960 tr

Diện tích: 130.2 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 1.65 tỷ

Diện tích: 110 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 3.39 tỷ

Diện tích: 219 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 125.96 tỷ

Diện tích: 6298 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 6 tỷ

Diện tích: 608 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Mức giá: 5.05 tỷ

Diện tích: 743 m2

Quận / Huyện :

Ngày đăng: 02-08-2019

Nhà đất thường