Quý III-2021: Khởi công dự án thành phần 1A thuộc dự án Đường vành đai 3 đoạn qua TP.HCM và Đồng Nai.

Dự án Đường vành đai 3 nối TP.HCM và các địa phương lân cận đã chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu do gặp nhiều vướng mắc, tuy nhiên dự án vừa có những chuyển động tích cực, nhất là đoạn qua địa phận tỉnh Đồng Nai. Đường vành đai 3 đoạn qua...