10-01-2018


5.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng sân bay Long Thành

QH sáng nay đã thông qua nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. 5.000 tỷ đồng được bố trí đầu tư giải phóng mặt bằng dự án sân bay Long Thành.

Theo đó, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 tối đa là 2 triệu tỷ đồng.

giải phóng mặt bằng, sân bay Long Thành, đầu tư công
Các đại biểu bấm nút thông qua nghị quyết. Ảnh: Hoàng Anh

Dự phòng chung 10% theo từng nguồn vốn và các bộ, ngành trung ương và địa phương dành 10% dự phòng trên tổng mức vốn được phân bổ theo kế hoạch trung hạn theo từng nguồn vốn để xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai kế hoạch.

QH cũng quyết định bố trí 72.817 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 để thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia là xây dựng nông thôn mới (43.119 tỷ đồng) và giảm nghèo bền vững (29.698 tỷ).