27-07-2018


Cần 7,5 ngàn tỷ đồng phát triển đô thị Nhơn Trạch!

Cần 7,5 ngàn tỷ đồng phát triển đô thị Nhơn Trạch!

Ngày 25-7, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh chủ trì buổi làm việc với các sở ngành, đơn vị tư vấn và huyện Nhơn Trạch về chương trình phát triển đô thị mới Nhơn Trạch từ nay đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.
Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đã đưa ra lộ trình ưu tiên triển khai xây dựng 10 khu vực đô thị mới ở Nhơn Trạch giai đoạn 2021-2025, trong đó có các khu đô thị mới Long Thọ, Phước An, Vĩnh Thanh, Đại Phước, khu nhà ở công nhân xã Phước An và Phú Thạnh…

Dự tính, nguồn vốn thực hiện phát triển đô thị Nhơn Trạch từ nay đến năm 2030 vào khoảng 7,5 ngàn tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước chiếm hơn một nửa, còn lại là vốn vay, vốn viện trợ và vốn từ doanh nghiệp.

Dự kiến sẽ có 8 xã khu vực nội thị sẽ lên phường, đồng thời vào năm 2020 Nhơn Trạch sẽ đạt tiêu chí đô thị loại III, đến năm 2026 lập đề án công nhận đạt tiêu chuẩn loại II. Như vậy, Nhơn Trạch khó hoàn thành kế hoạch sẽ lên đô thị loại II trong năm 2020.

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh nhận định, một số tiêu chí để Nhơn Trạch đạt đô thị loại II còn rất thấp và khó hoàn thành theo đúng kế hoạch. Cụ thể, như: dân số, hạ tầng giao thông… Trong phát triển đô thị Nhơn Trạch, tỉnh sẽ không đặt mục tiêu bằng mọi cách đạt đô thị loại II, mà tập trung phát triển Nhơn Trạch thành đô thị xanh, hiện đại. Vì thế, tỉnh sẽ rà soát ưu tiên thực hiện những tiêu chí cần thiết cho đời sống người dân trước. (Báo Đồng Nai)