Chính sách – Quản lý

Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy sẽ làm việc về quy hoạch xây dựng tại H.Nhơn Trạch

(ĐN) – Ngày 27-2, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 871-QĐ/TU của Tỉnh ủy (Đoàn kiểm tra) đã có văn bản thông báo về thành phần, nội dung, thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn H.Nhơn Trạch….

Chấn chỉnh tình trạng xây dựng trái phép ở Đồng Nai

Thời gian gần đây, tình trạng xây dựng trái phép ở Đồng Nai đã được ngăn chặn, giảm sâu số vụ vi phạm so với ba năm trở về trước. Tuy nhiên, tại nhiều địa bàn, nhất là những nơi phát triển công nghiệp, việc xây nhà trái phép vẫn…