10-01-2018


Đẩy mạnh GPMB cho cao tốc Bến Lức – Long Thành

(GTVT) Trực tiếp kiểm tra từng gói thầu, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông yêu cầu các đơn vị bám sát công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ các gói thầu.

Đẩy mạnh GPMB cho cao tốc Bến Lức – Long Thành - Ảnh 1

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT trực tiếp kiểm tra toàn bộ dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Ngày 8/2, Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông dẫn đầu đoàn công tác của Bộ GTVT trực tiếp kiểm tra toàn bộ dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành. Tại các gói thầu sử dụng vốn JICA Thứ trưởng đánh giá cao việc sát kế hoạch, tổ chức thi công tốt, đảm bảo chất lượng môi trường. Tuy nhiên công tác di dời đường điện chưa đáp ứng được yêu cầu, chậm tiến độ so với dự kiến và phần nào tác động đến việc thực hiện gói J3.

Thứ trưởng yêu cầu chủ đầu tư, tư vấn và nhà thầu trong giai đoạn tới bám sát mục tiêu để triển khai các hạng mục đúng tiến độ. Trong 2 tháng tới khẩn trương di dời đường điện để có mặt bằng thi công. Tiếp tục đánh giá hoàn thiện thiết kế điều chỉnh để thực hiện các phần việc còn lại. Đồng thời công tác chất lượng phải tiếp tục được duy trì, phần bê tông nhựa phải có đánh giá giải pháp rất kỹ lưỡng trong quá trình thi công trên mặt cầu. VEC cần tập trung vào công tác giải ngân và bố trí nguồn vốn trong năm 2017.

Đẩy mạnh GPMB cho cao tốc Bến Lức – Long Thành - Ảnh 2

Các nhà thầu báo cáo tiến độ thi công với Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông.

Báo cáo về tình hình thực hiện các gói thầu đoạn ADB ông Hoàng Thanh Hải, Giám đốc Ban Quản lý dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành cho biết: “Gói thầu A1 chậm 13,43% so với kế hoạch đã điều chỉnh, gói thầu A2-1 vượt tiến độ 1,92% so với kế hoạch điều chỉnh, gói thầu A2-2 chậm -33,11% so với tiến độ gốc, gói thầu A3 chậm 11,64% so với tiến độ tổng thể đã điều chỉnh, gói thầu A4 chậm 0,41% so với tiến độ điều chỉnh”.

Theo ông Hải hiện nay cần 629 tỉ đồng để GPMB cho toàn bộ dự án, mặc dù đã có nhiều cuộc họp với TP.HCM về giải quyết công tác GPMB nhưng hiện nay huyện Bình Chánh vẫn còn tồn tại 258 hộ, huyện Nhà Bè còn 17 hộ và 1 tổ chức.

Đẩy mạnh GPMB cho cao tốc Bến Lức – Long Thành - Ảnh 3

Một số gói thầu đoạn ADB chậm tiến độ do vướng mặt bằng.

Ông Hải kiến nghị Bộ GTVT xem xét làm việc với TP.HCM sớm bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công. Những gói thầu chậm tiến độ Ban quản lý dự án đã kiến nghị thay thế nhà thầu và thay đổi phương thức thực hiện đồng thời các nhà thầu cũng đã tăng cường máy móc và nhân lực.

Tại buổi làm việc các nhà thầu chậm tiện độ cũng cam kết cố gắng sửa chữa thay thế máy móc, tăng cường nhân lực để bắt kịp đúng tiến độ theo kế hoạch.

Tổng giám đốc Tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Mai Tuấn Anh cho biết: “Hiện nay công tác GPMB cần phải thúc đẩy, vốn cho GPMB tổng công ty sẽ đảm bảo đúng trách nhiệm. Việc thi công trên công trường hiện nay thời gian không còn nhiều nên các nhà thầu cần phải đẩy nhanh thi công. Các đơn vị tập trung hồ sơ nghiệm thu thanh toán để kịp giải ngân gói ADB”.

Đẩy mạnh GPMB cho cao tốc Bến Lức – Long Thành - Ảnh 4

Đẩy mạnh GPMB cho cao tốc Bến Lức – Long Thành - Ảnh 5

Đẩy mạnh GPMB cho cao tốc Bến Lức – Long Thành - Ảnh 6

Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông thăm hỏi, tặng quà cho các bên tham gia thi công dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo về gói thầu đoạn ADB Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Đông nhấn mạnh: “Gói thầu A1, A2-2, A3 và A4 chất lượng nhân lực, máy móc chưa tốt dẫn đến chậm tiến độ. Công tác thi công chưa đảm bảo vệ sinh môi trường. Chủ đầu tư, nhà thầu, tư vấn cần xem xét, rà soát đánh giá toàn bộ để triển khai thi công kịp kế hoạch đề ra. Dự án cao tốc Bến Lức – Long Thành có ý nghĩa quan trọng, cần thúc đẩy hoàn thành sớm. Các đơn vị cần bám sát địa phương trong việc GPMB”.

Đẩy mạnh GPMB cho cao tốc Bến Lức – Long Thành - Ảnh 7

Gói thầu J2 nhiều hạng mục đã hoàn thành xong.

Thứ trưởng Đông yêu cầu tư vấn và chủ đầu tư cần có biện pháp cụ thể với các nhà thầu trong công tác tổ chức thi công đúng tiến độ và đảm bảo vệ sinh môi trường. Khẩn trương xử lý phần điều chỉnh thiết kế, theo dõi đánh giá để thi công đồng bộ. VEC cần chú trọng việc giải ngân, vốn thiếu cần chủ động điều tiết ở các dự án đang thu hồi.