10-01-2018


Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành

Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng đường cao tốc Bến Lức – Long Thành.

q1 1465523277641
ảnh minh họa

Theo đó, Bộ GTVT yêu cầu VEC và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ, trong đó lưu ý một số nội dung sau:

Về công tác giải phóng mặt bằng, Bộ yêu cầu cử cán bộ Lãnh đạo thường xuyên có mặt tại hiện trường để điều hành trực tiếp, tích cực bám sát, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các cơ quan nghiệp vụ chức năng để giải quyết các vướng mắc về GPMB. Đối với các vị trí còn vướng mắc chưa bàn giao, phải cập nhật chính xác, chi tiết nguyên nhân từng trường hợp và tổng hợp nội dung báo cáo cụ thể để Bộ GTVT làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh (thời gian thực hiện trước ngày 15/2/2017).

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam để bố trí lịch cắt điện, hoàn thành công tác đấu nối, di dời đường điện cao thế, bàn giao mặt bằng cho Nhà thầu trong Quý 1/2017.

Về tiến độ thực hiện, Bộ yêu cầu VEC phối hợp TVGS và Nhà thầu xây dựng tiến độ chi tiết điều chỉnh các gói thầu đang chậm trễ (hoàn thành trong tháng 2/2017). Đối với các gói thầu chậm trễ nghiêm trọng (gói A1, A2.2), sau ngày 15/3/2017 nếu tình hình không chuyển biến tích cực, yêu cầu VEC thực hiện các thủ tục (bổ sung nhà thầu phụ, cắt giảm, điều chuyển khối lượng …) theo quy định và chỉ đạo của Bộ GTVT, đồng thời tập hợp đầy đủ hồ sơ pháp lý để tiến hành xử phạt theo điều kiện hợp đồng. Đặc biệt lưu ý đẩy nhanh tiến độ công tác thi công nền đường, đảm bảo hoàn thành trong mùa khô 2017.

Về quản lý chất lượng, Bộ yêu cầu thường xuyên rà soát hệ thống quản lý chất lượng, giám sát chặt chẽ chất lượng vật liệu đầu vào; việc huy động nhân lực và thiết bị; việc tuân thủ quy trình thi công của một số hạng mục (mố cầu, xử lý nền đất yếu…) cũng như chất lượng, quy cách của các hạng mục kết cấu gối, dầm dự ứng lực… Không để xảy ra hiện tượng hằn lún vệt bánh xe đối với thi công bê tông nhựa.

Về công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, thường xuyên kiểm tra, kiểm soát về công tác ATLĐ đặc biệt đối với công tác thi công trên cao, đảm bảo ATGT giao thông thủy bộ và VSMT nhằm giảm thiểu tối đa ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

Về nguồn vốn, Bộ yêu cầu VEC chủ động điều tiết nguồn thu phí theo cơ chế để tạm thời chi trả phục vụ cho công tác bồi thường thu hồi mặt bằng, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Vụ KHĐT và các cơ quan liên quan để tham mưu Bộ GTVT về kế hoạch vốn 2017 nhằm thanh toán, giải ngân cho các nhà thầu đúng thời hạn quy định.

Đối với các hạng mục phát sinh và điều chỉnh thiết kế kỹ thuật theo đề xuất của Nhà thầu và TVGS, rà soát áp dụng tỷ lệ chi phí quản lý, lợi nhuận tuân thủ quy định pháp luật và điều kiện hợp đồng, đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt theo thẩm quyền các điều chỉnh thiết kế (dứt điểm trong Quý 1/2017).

Về hệ thống kiểm soát giao thông ITS, Bộ chấp thuận chủ trương bổ sung thiết kế hoàn thiện, yêu cầu VEC có báo cáo chi tiết về thiết kế, dự toán (trong tháng 02/2017) trên nguyên tắc đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư và hệ thống được đưa vào khai thác đồng bộ cuối năm 2019. (Phòng Công Trình Đường Bộ 3).