28-02-2023


Đoàn kiểm tra Tỉnh ủy sẽ làm việc về quy hoạch xây dựng tại H.Nhơn Trạch

(ĐN) – Ngày 27-2, Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 871-QĐ/TU của Tỉnh ủy (Đoàn kiểm tra) đã có văn bản thông báo về thành phần, nội dung, thời gian làm việc của Đoàn kiểm tra đối với tổ chức đảng và đảng viên trên địa bàn H.Nhơn Trạch.

Hiep Phuoc 2

Nhiều công trình nhà ở xây dựng trái phép dưới đường điện cao áp ở tờ bản đồ số 18, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

Nội dung làm việc thực hiện theo Kế hoạch số 198-KH/TU của Ban TVTU về việc kiểm tra cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện Chỉ thị số 38-CT/TU của Ban TVTU về tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý đô thị và Chỉ thị số 13-CT/TU của Ban TVTU về tiếp tục tăng cường công tác quản lý khai thác và kinh doanh khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra sẽ đi thực tế nắm tình hình  xây dựng tại tờ bản đồ số 18; tờ bản đồ số 60, số thửa 102, 148, 83 đường Hùng Vương, TT.Hiệp Phước và các tờ bản đồ số 67, 68, 70 xã Vĩnh Thanh. Đồng thời đi thực tế một số địa điểm khác theo yêu cầu. Thời gian Đoàn công tác đi thực tế, nắm tình hình xây dựng trên địa bàn H.Nhơn Trạch là ngày 3-3.

Trước đó, HĐND tỉnh đã có văn bản gửi UBND tỉnh, các sở liên quan và UBND H.Nhơn Trạch yêu cầu rà soát, tổ chức thanh kiểm tra việc quản lý nhà nước về lâm nghiệp, đất đai, xây dựng trên địa bàn H.Nhơn Trạch. Sau đó, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, lực lượng chức năng của H.Nhơn Trạch đã thành lập đoàn kiểm tra xử lý các công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích, mở đường trên đất nông nghiệp dưới hành lang lưới điện tại TT.Hiệp Phước; các công trình cầu, tuyến đường giao thông trên đất nông nghiệp xây dựng trái phép trên địa bàn xã Vĩnh Thanh. (baodongnai.com.vn)