05-02-2020


Huyện Nhơn Trạch bổ sung thêm 8 công trình nhà ở

Huyện Nhơn Trạch bổ sung thêm 8 công trình nhà ở

Theo quyết định của UBND tỉnh, năm 2020, huyện Nhơn Trạch được bổ sung thêm 8 công trình nhà ở với tổng diện tích khoảng 136 hécta. Việc bổ sung thêm các công trình mới sẽ góp phần giải quyết tốt hơn nhu cầu nhà ở cho người dân trên địa bàn huyện.

img080220 1
Một khu đô thị thương mại đang triển khai gần Trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch

Các công trình, dự án được bổ sung mới là: khu dân cư tại xã Phước Thiền, khu đô thị tại xã Long Tân, khu dân cư thương mại đô thị mới tại xã Long Tân – Phú Hội, khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Tân, Khu dân cư Phú Đông Riverside, khu dân cư đô thị lành mạnh tại xã Vĩnh Thanh, khu dân cư Vĩnh Thanh và khu dân cư theo quy hoạch tại xã Long Thọ.

Bên cạnh 8 dự án bổ sung, huyện Nhơn Trạch có 63 công trình, dự án đang và sắp triển khai. Trong đó, có một số dự án lớn là khu dân cư theo quy hoạch tại các xã Long Tân, Phú Thạnh, Vĩnh Thanh với tổng diện tích 753 hécta; Khu đô thị sinh thái Long Tân – Phú Thạnh 331 hécta; Khu dân cư Long Tân – Free Land 125 hécta; Khu đô thị Đại Phước 130 hécta.

Cùng với các dự án đang và sắp hình thành, UBND tỉnh cũng phê duyệt hủy bỏ quy hoạch sử dụng đất 4 dự án nhà ở không khả thi, chậm triển khai là: Khu dân cư Long Tân (62,3 hécta) do Công ty lắp máy điện nước làm chủ đầu tư, Khu dân cư Phước Thiền 35,9 hécta) do Công ty Khang An làm chủ đầu tư, Khu dân cư Phước Thiền 4 (39,1 hécta) do Công ty Tài Tiến làm chủ đầu tư và khu dân cư theo quy hoạch tại xã Phú Hữu (199 hécta) do Công ty Tây Hồ làm chủ đầu tư. Như vậy, trong năm 2020, huyện Nhơn Trạch có tổng cộng 71 dự án nhà ở trong quy hoạch sử dụng đất. (Báo Đồng Nai).