10-01-2018


Ngân sách dành 5.000 tỷ đồng cho sân bay Long Thành 5 năm tới

Trong tổng số 2 triệu tỷ đồng chi cho đầu tư công 5 năm tới, ngân sách sẽ có 5.000 tỷ cho dự án sân bay Long Thành và 80.000 tỷ đồng cho các dự án quan trọng cấp quốc gia. 

Với 88,89% đại biểu tham gia tán thành, sáng 10/11, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020. Tổng mức vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước trong 5 năm tới tối đa là 2 triệu tỷ đồng, để lại dự phòng 10%. Trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 1,12 triệu và 880.000 tỷ vốn cân đối ngân sách địa phương.

Cơ cấu vốn trung ương cũng được Nghị quyết nêu cụ thể khi vốn trong nước khoảng 60% – tương đương 820.000 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 300.000 tỷ.

Nghị quyết nêu rõ, vốn ngân sách bố trí trên 72.810 tỷ vốn đầu tư phát triển thực hiện 2 chương trình mục tiêu quốc gia; 43.119 tỷ cho chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững 29.698 tỷ.

Với dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, ngân sách sẽ dành khoảng 5.000 tỷ đồng. 80.000 tỷ nữa sẽ cấp cho các dự án quan trọng quốc gia, trong đó có dự án đường cao tốc Bắc – Nam.

ngan-sach-danh-5000-ty-dong-cho-san-bay-long-thanh-5-nam-toi

Nhà ga sân bay Long Thành thiết kế hình hoa sen là một trong 3 mẫu thiết kế đang được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi. Ảnh: Hữu Công

Nhưng nghị quyết nêu rõ, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư và mức vốn kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020 cụ thể cho từng dự án quan trọng quốc gia sau khi Chính phủ hoàn thiện hồ sơ, trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư các dự án này theo quy định của Luật Đầu tư công.

Liên quan đến nội dung này, báo cáo giải trình cho biết, một số ý kiến đại biểu đề nghị sử dụng nguồn lực khác để đầu tư dự án đường cao tốc Bắc – Nam và dành nguồn lực này đầu tư cho các dự án dở dang thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên, các tuyến vùng biên giới. Một số ý kiến đề nghị dành một phần vốn để bảo đảm an toàn đường sắt, chuẩn bị dự án nâng cấp đường sắt tốc độ cao.

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, dự án đường cao tốc Bắc – Nam là một trong các dự án quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng cao, tăng tính kết nối giữa các địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế chung của đất nước.

“Trong bối cảnh huy động các nguồn lực khác gặp nhiều khó khăn, việc cân đối, bố trí nguồn lực đầu tư từ nguồn vốn trái phiếu cho dự án này là cần thiết”, báo cáo giải trình của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội nêu.

Cơ quan thường trực Quốc hội cũng cho biết, việc bảo đảm an toàn đường sắt là cần thiết, và Chính phủ đang chuẩn bị các điều kiện để lập dự án đường sắt tốc độ cao, vào thời gian thích hợp.

Cũng theo Nghị quyết, Quốc hội yêu cầu Chính phủ phải khắc phục tình trạng phân tán, dở dang; bố trí đủ vốn đối ứng các dự án ODA… Đối với các địa phương, trong trường hợp điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư của dự án so với kế hoạch đã được phê duyệt, địa phương phải tự cân đối vốn bổ sung.

Dự án có vốn nước ngoài Quốc hội yêu cầu phải tính toán, cân đối giữa nhu cầu vay và khả năng trả nợ của các dự án đã triển khai và các dự án mới.

Quốc hội cũng giao Chính phủ đẩy nhanh thực hiện cơ cấu lại chi ngân sách, giảm chi thường xuyên; hạn chế tối đa ứng trước vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn; tăng huy động các nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng theo hình thức công – tư (PPP)…

Người đứng đầu Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và địa phương phải chịu trách nhiệm trước pháp luật trong quyết định chủ trương đầu tư. Chính phủ cũng cần khẩn trương hoàn thiện Danh mục dự án, mức vốn bố trí cụ thể cho từng công trình, dự án, báo cáo Ủy ban thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến trước ngày 31/01/2017, trước khi giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. (Theo VNExpress.net)