01-08-2019


Quy hoạch đô thị mật độ cao trên trục đường 7, 25B, 25C

Quy hoạch đô thị mật độ cao trên trục đường 7, 25B, 25C

(ĐN)- UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2270/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5000 Phân khu 1 theo điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

04

Quyết định xác định phạm vi, vị trí lập quy hoạch thuộc địa giới hành chính các xã: Long Tân, Phú Hội, Phú Thạnh, Vĩnh Thanh. Quy mô diện tích khoảng 2.509 hécta. Quy mô dân số đến năm 2035 là khoảng 96.800 đến 101 ngàn người.

Theo quyết định này, việc quy hoạch nhằm cụ thể hóa định hướng của đồ án điều chỉnh quy hoạch đô thị mới Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050.

02

Vị trí quy hoạch này sẽ là trung tâm hành chính, chính trị, văn hóa của huyện Nhơn Trạch; phát triển đô thị nén với chức năng chính là nhà ở, công cộng đô thị, thương mại dịch vụ, công viên cây xanh…; ưu tiên xây dựng các khu nhà ở xã hội, các khu đô thị mới mật độ cao trên trục đường 25B, đường 25C và đường số 7.

Vị trí này được quy hoạch hoàn chỉnh về mặt hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, tổ chức không gian cảnh quan kiến trúc, tạo sự kết nối trong quy hoạch tổng thể của đô thị mới Nhơn Trạch trên cơ sở cải tạo các khu dân cư hiện hữu, bảo tồn các công trình tín ngưỡng, văn hóa lịch sử… Xây dựng các khu ở mới gắn với trung tâm hành chính, văn hóa, thương mại dịch vụ phục vụ cho nhu cầu ở, sinh hoạt của người dân đô thị và tạo tiền đề phát triển đô thị.