10-01-2018


Triển khai trước Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch

(Xây dựng) – Bộ Xây dựng vừa nhận được Văn bản số 9508/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ đề nghị cho phép triển khai trước Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch do Hàn Quốc tài trợ theo kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại Văn bản số 9843/BGTVT-KHĐT ngày 29/8/2017.


Ảnh minh họa.

Về vấn đề trên, Bộ Xây dựng đã có Văn bản số 2312/BXD-HĐXD phúc đáp Văn phòng Chính phủ với nội dung như sau: Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch giai đoạn 1 thuộc đường Vành đai 3 – TP HCM được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 1697/QĐ-TTg ngày 28/9/2011. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt Dự án tại Quyết định số 497/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2016.

Tại Quyết định số 1940/QĐ-TTg ngày 29/10/2014, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt danh mục tài trợ vốn EDCF Dự án thành phần 1A thuộc Dự án đầu tư xây dựng đoạn Tân Vạn – Nhơn Trạch và điều chỉnh cơ chế tài chính khoản vay Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án của ADB cho đường vành đai 3 TP HCM.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông Vận tải thì việc sớm triển khai đầu tư xây dựng Dự án thành phần 1A sẽ rút ngắn được khoảng cách giao thông giữa khu công nghiệp Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai và TP HCM, mang lại hiệu quả kinh tế và làm giảm ùn tắc giao thông khu vực, góp phần từng bước hoàn thiện đường vành đai 3 TP HCM theo quy hoạch.

Trong khi việc triển khai Dự án thành phần 1B còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc thì đề xuất được triển khai trước Dự án thành phần 1A là phù hợp. Bộ Xây dựng thống nhất với các kiến nghị của Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản nêu trên.